Jaké je podle Bible nebe?

 Jaké je podle Bible nebe?

Neil Miller

Snad největší pochybností lidstva je: existuje nějaký život po smrti? Je to, co žijeme, konec? Je to všechno? Nebo je něco potom? Pro křesťany je tato otázka zodpovězena velkým ANO, zbývá nám jen vědět, zda život po smrti bude bolest a utrpení, nebo věčná radost a veselí.

Viz_také: Pravý význam 7 uměleckých jmen slavných osobností

V podstatě každý křesťan chce jít do nebe. Následovat a kráčet po přímých Božích cestách, řídit se božským učením a přijmout Ježíše jako jediného Pána a Spasitele. To jsou některé ze základních zásad, abychom mohli vstoupit do nebe. Ale když pomineme víru, konání či nekonání "přímých" věcí, všichni chceme vědět, jaké je biblické nebe.

Bible nám dává určité představy a "náznaky" o tom, jak vypadá ráj.

Bible hovoří o třech typech "nebe": o nebi, které je naší atmosférou, kde jsou mraky; o nebi, které je vesmírem, kde jsou hvězdy; a o duchovním nebi, které je příbytkem Boha a andělů. Na rozdíl od představ Bůh nežije v mracích, ale v duchovním nebi, v ráji (nazývaném také "třetí nebe").

Nyní se dozvíme, jaké je toto biblické nebe-ráj podle samotného Písma svatého.

Vzhled

Nebe je popisováno jako město plné lesku drahých kamenů a jaspisu čistého jako křišťál. Nebe má 12 bran a 12 základů. Kromě toho bude v nebi plně obnovena rajská zahrada: řeka vody života volně teče a strom života je opět k dispozici, každý měsíc nese ovoce s listy, které jsou určeny "k uzdravení národů". O tom podává zprávu Jan ve Zjevení,po zjeveních o nebi a samotné apokalypse.

Další zdroj informací o nebi pochází z listů a epištol apoštola Pavla. Jak sám Pavel říká v listu Korintským, znal člověka, který "byl uchvácen do třetího nebe. Zda to bylo v těle nebo mimo tělo, nevím, ale Bůh ví. A vím, že ten člověk - zda v těle nebo mimo tělo, nevím, ale Bůh ví - byl uchvácen do nebe a slyšel nevyslovitelné věci, věci, které se nehodí pro člověka.smí mluvit" (2. Korintským 12,1-4).

Mnohé z toho, co jsme viděli, se však nedá popsat, protože nebeská skutečnost přesahuje lidské možnosti, neboť "žádné oko nevidělo, žádné ucho neslyšelo, žádná mysl si nedovedla představit, co Bůh připravil těm, kdo ho milují" (1 Kor 2,9).

Jinými slovy, snažit se podat zprávu o něčem, co se vymyká lidskému poznání, se zdá jako nemožná mise. Je to jako snažit se představit si novou barvu. Prostě to nejde!

Nebe je také místem "už nikdy více". Nebudou tam už žádné slzy, žádná bolest, žádné utrpení. Nebude tam už žádné odloučení, protože smrt bude překonána. Nikdy se neunavíme, neunavíme a dokonce ani nezemřeme. Bude to věčný život.

A především, nejvýraznějším aspektem nebe bude přítomnost Boha, Ježíše, Ducha svatého a všech nebeských bytostí (andělů, cherubínů, archandělů atd.) Budeme stát tváří v tvář samotnému Bohu. A pokud je nemožné si toto místo představit, zkuste si představit, jaký je sám Bůh!

V knize Zjevení je podrobnější popis nebeské architektury: "Dvanáct bran bylo dvanáct perel, každá brána z jedné perly. Hlavní ulice města byla z ryzího zlata, jako průhledné sklo" (Zjevení 21,21).

Je zřejmé, že tam nebudou žádné kostely ani žádný jiný druh chrámu: "Neviděl jsem v tom městě žádný chrám, neboť Pán Bůh všemohoucí a Beránek jsou jeho chrámem" (Zjevení 21,22).

Také v nebi nebude ani den, ani noc, ale věčné a stálé světlo: "Město nepotřebuje, aby na něj svítilo slunce ani měsíc, neboť ho osvětluje Boží sláva a Beránek je jeho lampou. Národy budou chodit v jeho světle a králové země do něj přinesou svou slávu. Jeho brány se nikdy nezavřou ve dne, neboť tam nebude noc." (Zjevení 21,23-25).

Náš vstup

Další věc, kterou můžeme potvrdit, je, že budeme velmi vítáni, zvláště ti nejhříšnější, samozřejmě ti, kteří se obrátí. V tomto případě vycházíme z Lukášovy knihy, která říká, že "v nebi bude větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují" (Lk 15,7).

Viz_také: 7 divokých příběhů lovců odměn

A nevstoupíme tam všichni najednou. V nebi je již mnoho spasených lidí, a dokonce i zvířat. Jak čteme u Lukáše: "Ježíš mu odpověděl: 'Ujišťuji tě, že dnes budeš se mnou v ráji' (L 23,43). To znamená, že mnoho lidí je již v nebi, těší se z radosti a jásá.

Pokud jde o zvířata, můžeme se u Izajáše dočíst, že v "novém nebi a na nové zemi", což obojí odkazuje na nebe-ráj, "bude vlk bydlet s beránkem a levhart bude ležet s kůzletem; tele, lev a tučňák se budou společně pást na poli a povede je malé dítě" (Izajáš 65,25).

Kromě toho se změní i náš vzhled: "On promění naše nízká těla a připodobní je svému slavnému tělu." (Filipským 3,20-21) Možná se změní i naše chemické složení, naše DNA. Budeme proměněni v čistou Energii, kdo ví?!

A také už nebudou existovat žádná manželství ani tělesná touha, i když Láska a manželský svazek mohou být v nebi stále přítomny. Vždyť manželství je "svazek požehnaný Bohem" a tam už bude každý svazek požehnaný a bude v přítomnosti Stvořitele. "Když jsou mrtví vzkříšeni, nežení se ani nevdávají, ale jsou jako andělé v nebi" (Mk 12,25).

Bohužel nikdo nezná přesný čas, kdy Bůh vezme své děti do nebe, ani to, jak byli vzati ti, kteří tam již jsou: "Co se týče dne a hodiny, nikdo neví, ani andělé v nebi, ani Syn, ale jen Otec" (Mt 24,36).

Nezapomeňte: Ultracurioso není proti žádnému náboženství. Toto je jen článek o kuriozitách. Necítíte se nijak napadeni nebo uraženi, protože to nebylo a nikdy nebude naším záměrem.

Tak co, čtenáři, viděl jsi, jak bude vypadat nebe? Dokážeš si představit, jak bude vypadat? Jaký je tvůj názor na něj? Dej nám vědět v komentářích (:

Neil Miller

Neil Miller je vášnivý spisovatel a badatel, který zasvětil svůj život odhalování těch nejfascinujících a nejobskurnějších kuriozit z celého světa. Neilova nenasytná zvědavost a láska k učení se narodil a vyrůstal v New Yorku a jeho neukojitelná zvědavost a láska k učení ho přivedly ke kariéře psaní a výzkumu a od té doby se stal odborníkem na všechny věci podivné a úžasné. Se smyslem pro detail a hlubokou úctou k historii je Neilovo psaní poutavé i poučné a oživuje ty nejexotičtější a nejneobvyklejší příběhy z celého světa. Ať už se ponoříte do tajů přírodního světa, prozkoumáte hlubiny lidské kultury nebo odhalíte zapomenutá tajemství starověkých civilizací, Neilovo psaní ve vás jistě zanechá okouzlení a hlad po dalších. S Nejkompletnější stránkou kuriozit Neil vytvořil jedinečný poklad informací, který čtenářům nabízí okno do podivného a úžasného světa, ve kterém žijeme.